Pancasila

17.08.1945 Sukarno ja Mohammad Hatta julistivat itsenäisen Indonesian valtion. Jo ennen sitä Sukarno oli määritellyt puheessaan "Birth of Pancasila" Indonesian tulevan kansallisvaltion viisi perusperiaatetta:
  • Usko yhteen Jumalaan
  • Oikeudenmukainen ja sivistynyt humanismi
  • Yhtenäinen Indonesia
  • Ihmisten johtaminen konsultoinnin ja konsensuksen kautta
  • Sosiaalinen oikeudenmukaisuus kaikille Indonesialaisille
Pancasilan pitäisi ilmaista Indonesian kansan historiallisia tuntoja ja Indonesian kulttuurin keskeisiä piirteitä. Presidentti Suharton Uusi Järjestys-valtiossa Pancasila yhdistää Indonesian kansaa ja siitä on tullut traditionaalisen filosofian ilmentymä. Se sisällyttää itseensä idean menneestä, tulevasta ja tästä hetkestä, ja näin oikeuttaa poliittisen toiminnan. Se korostaa kansan yhtenäisyyttä, mutta ei määrittele tarkasti ideologista suuntaa. Vuodesta 1982 kaikkien puolueiden ja järjestöjen piti hyväksyä Pancasila niiden ideologiseksi perustaksi. Mottona on yhtenäisyys moninaisuudessa, sillä konfliktit saattavat johtaa kansakunnan hajoamiseen. Pancasilan tulisi pitää kansakuntaa yhtenä ja siten voimakkaana.

Lähde: Anu Lounelan ja H.M. Savolan Indonesia-sivu (katso linkkisivua)